Capital market Essay Topics

Contrastive Linguistics

The Language of the Stock Exchange – A Contrastive Analysis of the Lexis V clanku je podana analiza jezika borze s stalisca slovensko-angleske protistave. Izrazje (samostalniske zveze) obeh jezikov smo protistavili tako v strukturnem kot v semanticnem smislu, pri cemer se je razkrilo vec protistavnih znacilnosti, med drugim razlicni nacini ubeseditve istega pojma, terminoloske praznine… View Article